Ghé thăm ngay
X

Ghé thăm ngay

Các sản phẩm

Kinagold 23EC

Thành phần:

30g  Cypermethrin

200g  Quinalphos

Kinagold 23EC

Cây trồng

 • Đậu tương
 • Lúa
 • Thuốc lá
 • Xoài

Mục tiêu

 • Nhện gié
 • Rệp sá đục (cà phê)
 • Sâu cuốn lá
 • sâu đục quả (đậu xanh)
 • sâu đục quả (Xoái)
 • sâu đục thân (Lúa)
 • Sâu xanh (thuốc lá)

Kinagold 23EC

Thành phần:

30g  Cypermethrin

200g  Quinalphos

Qui cách: 450 ml
Kinagold 23EC sự kết hợp tuyệt vời giữa nhóm lân hữu cơ và nhóm cúc tổng hợp với tác động tiếp xúc,
vị độc.
Kinagold 23EC có hiệu lực nhanh và kéo dài.
Kinagold 23EC có phổ tác dụng rộng, diệt trừ được cả sâu lẫn nhện, cả côn trùng chích hút lẫn miệng
nhai trên nhiều loại cây trồng khác nhau.
Kinagold 23EC được sử dụng để trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu năn, nhện gié hại lúa, sâu xanh hại
thuốc lá, rệp sáp hại cà phê, sâu đục quả hại đậu xanh…

Tải xuống

Ưu điểm

Sâu ngừng ăn ngay khi bị trúng thuốc.
Hiệu lực cao, kéo dài.
Phổ diệt trừ rất rộng.

Kinagold tác động rất nhanh và mạnh lên hệ thần kinh, gây rối loạn quá trình dẫn truyền xung động thần
kinh côn trùng bị chết một cách nhanh chóng.

Cây lúa: Phun thuốc ngay khi sâu nhện mới xuất hiện hoặc phun sau khi bướm rộ 3-5 ngày. Trong trường
hợp sâu nhện gây hại nặng hoặc gối lứa, cần phun ít nhất 3 bình 16 lít cho 1000m 2 và lặp lại nếu cần
thiết.