Ghé thăm ngay
X

Ghé thăm ngay

Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng Công ty

Đường Amata,

KCN Long Bình (Amata),

Phường Long Bình,

Biên Hòa,

Đồng Nai,

Việt Nam

Sđt. 02513.936.380

uplvn.sales@uniphos.com

tanejap@uniphos.com

dieu.phuong@uniphos.com

oanhcao@uniphos.com